روانشناسی سالمندان

روانشناسی سالمندان
روانشناسی سالمندان

با توجه به جمعیت رو به افزایش سالمندان و لزوم آموزش این عزیزان و خانواده های آنها ، زین پس مطالب آموزشی در زمینه روانشناسی سالمندان در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام و همچنین وبسایت موسسه خیریه عزیزان ماندگار قرار می‌گیرد.
لطفاً با انتشار مطالب مربوط به روانشناسی سالمندان با ذکر منبع ، مارا در جهت خدمت رسانی به این عزیزان یاری فرمایید .

https://www.instagram.com/p/BwoddwTFseT/?utm_source=ig_web_copy_linkروانشناسی سالمندان

روانشناسی سالمندان
روانشناسی سالمندانروانشناسی سالمندان
روانشناسی سالمندان

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور