سخن مدیرعامل

      امروزه برنامه ریزی برای خدمت به سالمندان می بایستی اولویت خاص همه دلسوزان جامعه باشد چرا که بنابر اعلام مسئولین ذیربط در دهه های که پیش رو داریم، با یک سونامی کهنسالی روبرو میشوویم وچنانچه شرایط فعلی تداوم یابدزمانی که جمعیت میانسال کشوروارد دوران سالمندی می شوند به طور حتم دچار بحران خواهیم شد. … ادامه خواندن سخن مدیرعامل