اعضا هیئت امنا و هیئت مدیره خیریه

اعضا هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه خیریه عزیزان ماندگار اصفهان ( به ترتیب حروف الفبا ) آقای محمد جاودان                                              عضو هیئت امنا آقای مهدی جعفر پیشه                                       عضو هیئت امنا آقای عبدالحسین سیف الهی                     عضو هیئت امنا وهیئت مدیره آقای حسن شادی                                           … ادامه خواندن اعضا هیئت امنا و هیئت مدیره خیریه