آموزش های دوران سالمندی

با توجه به جمعیت رو به افزایش سالمندان عزیز و لزوم آموزش دوران سالمندی خانواده این عزیزان ، از این پس مطالب آموزشی مرتبط با این بزرگواران در زمینه های پزشکی ، روانشناسی و تغذیه در شبکه های اجتماعی موسسه خیریه عزیزان ماندگار در کانال تلگرام و صفحه این مرکز در اینستاگرام قرار می‌گیرد.
لطفاً با حمایت خود و انتشار مطالب با ذکر منبع ، ما را در جهت ارائه خدمات بهتر همیاری فرمایید.

آموزش های دوران سالمندی

آموزش دوران سالمندی
فشارخون در سالمندان

آموزش سالمندان

روانشناسی سالمندان
روانشناسی سالمندان
تغذیه سالمندان
تغذیه سالمندان

آموزش های دوران سالمندی

ورزش در سالمندان
ورزش در سالمندان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان